Pobočka Košice

MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., MBA
riaditeľ

Ipeľská 1
P.
O.BOX 014
043 74 Košice

sekretariát: +421 55 2852 611
fax: +421 55 2852 600
e-mail: ke-udzs@udzs-sk.sk
Dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou: +421 55 2852 615, -16, -18, -29, -32
Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: +421 55 2852 627
Ekonomika, správa majetku, služby: +421 55 2852 613
Právne služby: +421 55 2852 612

Informácie pobočky:

    • Kontakt na pracovisko Súdneho lekárstva a patologickej anatómie Košice:
      adresa: Ipeľská 1, 043 74 Košice
      tel.: +421 55 2852 646, -47, -48
    • Tlačivá – formuláre
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020