A-Kontakty na inštitúcie

Kontakty na inštitúcie

Samosprávne kraje (Vyššie územné celky – VÚC)

Subjekt

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

Banskobystrický samosprávny kraj

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

https://www.bbsk.sk

podatelna@bbsk.sk

048/4325 111

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

https:// bratislavskykraj.sk/

podatelna@region-bsk.sk

02/4826 4111

Košický samosprávny kraj

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

https://web.vucke.sk

055/7268 111

Nitriansky samosprávny kraj

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A
949 01 Nitra

https://www.unsk.sk/

info@unsk.sk

037 /6922 911

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

https://www.tsk.sk/

info@tsk.sk

032 / 6555 111

Trnavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj
P.O.Box 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

https://www.trnava-vuc.sk/

info@trnava-vuc.sk

033/555 9111

Žilinský samosprávny kraj

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina

https://www.zilinskazupa.sk/

info@zilinskazupa.sk

041 / 50 32 111


Zdravotné poisťovne

Subjekt

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2

851 04 Bratislava

https://www.vszp.sk/

infolinka@vszp.sk

0850 003 003

DÔVERA

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

https://www.dovera.sk/

0850 850 850

Union

Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
Karadžičova 10,
814 53 Bratislava,

https://www.union.sk

union@union.sk

0850 003 333

Ministerstvo zdravotníctva SR

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

https://www.health.gov.sk/

+421 2 593 73 111

Úrad verejného zdravotníctva SR

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

https://www.uvzsr.sk/

podatelna@uvzsr.sk

02/49 284 111

Sociálna poisťovňa

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

Sociálna poisťovňa, ústredie
Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1

https://www.socpoist.sk/

02 3247 1989

Ďalšie kontakty:

Národné centrum zdravotníckych informácií

www.nczisk.sk , www.npz.sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

www.sukl.sk

Slovenská lekárska komora

www.lekom.sk

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

www.sksapa.sk

Slovenská komora zubných lekárov

www.skzl.sk

Asociácia súkromných lekárov

www.aslsr.sk

Slovenská lekárska únia špecialistov

www.slus.sk

Slovenská lekárnická komora

www.slek.sk

Sieť Európskej únie pre bezpečnosť pacientov a kvalitnú starostlivosť

www.pasq.eu

Európske pacientské fórum

www.eu-patient.eu

Verejný ochranca práv

www.vop.gov.sk

Centrálny register pohľadávok štátu

www.pohladavkystatu.sk

Centrálny register pohľadávok štátu

www.pohladavkystatu.sk


Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 26. februára 2022