Pobočka Bratislava

PhDr. Eva Somogyiová, MPH
riaditeľka

Žellova 2
829 74 Bratislava

telefón: +421 2 20856 602
fax: +421 2 20856 506
e-mail: ba-udzs@udzs-sk.sk
Dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou: +421 2 20856 602
Kódy zdravotníckych pracovníkov a
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: +421 2 20856 608
Ekonomika, správa, služby: +421 2 20856 603
Právne služby: +421 2 20856 605

Informácie pobočky:

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 17. októbra 2022