Pobočky úradu

Pobočka Bratislava
PhDr. Eva Somogyiová, MPH
riaditeľka

Žellova 2
829 74 Bratislava

Kontakty pobočky

Pobočka Trnava
JUDr. Zdenko Doktor
riaditeľ

Trojičné námestie 10
917 01 Trnava

Kontakty pobočky

Pobočka Trenčín
JUDr. Zdenko Doktor
riaditeľ

Legionárska 17
911 01 Trenčín

Kontakty pobočky

Pobočka Nitra
MUDr. Andrea Žáková, MPH
riaditeľka

Coboriho 2
949 01 Nitra

Kontakty pobočky

Pobočka Banská Bystrica
MUDr. Andrea Žáková, MPH
riaditeľka

Wolkerova 34
974 04 Banská Bystrica

Kontakty pobočky

Pobočka Martin

V zmysle nového Organizačného poriadku úradu platného od 01.09.2022 ukončila týmto dňom činnosť pobočka úradu v Martine. Činnosti pobočky Martin v rozsahu jej kompetencií v Žilinskom samosprávnom kraji preberá pobočka úradu v Banskej Bystrici so sídlom Wolkerova 34, 974 04 Banská Bystrica. V prípade potreby môžete kontaktovať zamestnancov pobočky v Banskej Bystrici na tel. č.: 048/2852 611 alebo emailom na bb-udzs(zavináč)udzs-sk.sk (mail – v prípade kontaktu nahraďte (zavináč) symbolom @)

Pobočka Košice
MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., MBA
riaditeľ

Ipeľská 1
P.
O.BOX 014
043 74 Košice

Kontakty pobočky

Pobočka Prešov
MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., MBA
riaditeľ

Kúpeľná 3
080 01 Prešov

Kontakty pobočky

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 17. októbra 2022