Pobočky úradu

https://datawrapper.dwcdn.net/P37P9/3/

Pobočka Bratislava
PhDr. Eva Somogyiová, MPH
riaditeľka

Žellova 2
829 74 Bratislava

Kontakty pobočky

Pobočka Trnava
JUDr. Zdenko Doktor
riaditeľ

Trojičné námestie 10
917 01 Trnava

Kontakty pobočky

Pobočka Trenčín
JUDr. Zdenko Doktor
riaditeľ

Legionárska 17
911 01 Trenčín

Kontakty pobočky

Pobočka Nitra

V zmysle nového Organizačného poriadku úradu platného od 01.04.2023 ukončila týmto dňom činnosť pobočka úradu v Nitre. Činnosti pobočky Nitra v rozsahu jej kompetencií v Nitrianskom samosprávnom kraji preberá pobočka úradu v Banskej Bystrici so sídlom Wolkerova 34, 974 04 Banská Bystrica. V prípade potreby môžete kontaktovať zamestnancov pobočky v Banskej Bystrici na tel. č.: 048/2852 611 alebo emailom na bb-udzs(zavináč)udzs-sk.sk (mail – v prípade kontaktu nahraďte (zavináč) symbolom @)

Pobočka Banská Bystrica
MUDr. Andrea Žáková, MPH
riaditeľka

Wolkerova 34
974 04 Banská Bystrica

Kontakty pobočky

Pobočka Košice
MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., MBA
riaditeľ

Ipeľská 1
P.
O.BOX 014
043 74 Košice

Kontakty pobočky

Pobočka Prešov

V zmysle nového Organizačného poriadku úradu platného od 01.04.2023 ukončila týmto dňom činnosť pobočka úradu v Prešove. Činnosti pobočky Prešov v rozsahu jej kompetencií v Prešovskom samosprávnom kraji preberá pobočka úradu v Košiciach so sídlom Ipeľská 1, 043 74 Košice. V prípade potreby môžete kontaktovať zamestnancov pobočky v Košiciach na tel. č.: 055/2852 611 alebo emailom na ke-udzs(zavináč)udzs-sk.sk (mail – v prípade kontaktu nahraďte (zavináč) symbolom @)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 27. apríla 2023