Žiadosť o asistenčnú službu

Poskytovateľom asistenčnej služby je:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Žellova 2
829 24 Bratislava 25
E-mail : nkm@udzs-sk.sk
Telefón: +421 2 20856 789


Na asistenčnú službu sa môžete obrátiť v slovenskom a anglickom jazyku, služby poskytujeme zadarmo a priemerná doba odpovede je 7 pracovných dní.

Ak sa žiadosť o asistenčnú službu netýka cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, použite prosím nasledujúci formulár : https://www.udzs-sk.sk/urad/zakladne-informacie/kontaktny-formular/

[wpforms id=”34″]

Publikované: 12. februára 2021
Naposledy upravené: 12. februára 2021