8-COVID-19

COVID-19

a) Očkovacie centrá, ochranné prostriedky, karanténa

Ak sa Vás podnet týka podozrenia na nedodržiavanie štátom nariadenej karantény, hygienických štandardov v očkovacích centrách, (ne)používania osobných ochranných prostriedkov, obráťte sa na Úrad verejného zdravotníctva: uvzsr@uvzsr.sk

b) Očkovanie – čakacia doba, vydávanie COVID pasov

Ak sa Váš podnet týka zaradenia na očkovanie (čakacia doba, nepridelenie termínu, vydanie digitálneho COVID pasu), obráťte sa na Národné centrum zdravotníckych informácií: nczisk@nczisk.sk

c) Nedostupnosť lekára počas pandémie

Ak sa Váš podnet týka nedostupnosti zdravotnej starostlivosti počas pandémie (problém dovolať sa lekárovi, dostať sa do ambulancie k lekárovi na vyšetrenie, atď.), obráťte sa, prosím, na príslušný samosprávny kraj.

d) Podmienenie vyšetrenia u lekára preukázaním sa negatívnym výsledkom COVID-testu

Ak chcete dať preveriť oprávnenosť požiadavky lekára, ktorou podmienil realizáciu vyšetrenia preukázaním sa negatívnym výsledkom COVID testu, obráťte sa, prosím, na príslušný samosprávny kraj.

e) Odmietnutie lekárskeho vyšetrenia

Ak Vám bolo odmietnuté lekárske vyšetrenie, obráťte sa, prosím, na miestne príslušný samosprávny kraj.

f) Odškodnenie závažných nežiadúcich účinkov alebo trvalých následkov očkovania

ÚDZS v súčasnosti nemá zákonom dané kompetencie na posudzovanie prípadnej náhrady škody za nežiadúce účinky, či trvalé následky očkovania proti COVID-19. Nastavenie procesných krokov je v súčasnej dobe riešené na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. ÚDZS k tejto téme nedisponuje bližšími informáciami.

g) Kontraindikácia očkovania proti ochoreniu COVID-19

Ak máte otázky ohľadom indikácie, alebo kontraindikácií očkovania proti ochoreniu COVID-19, obráťte sa, prosím, na svojho ošetrujúceho lekára.

h) Diagnostika a liečba COVID-19 v zdravotníckom zariadení

Ak sa Váš podnet týka diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19 u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môžete podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


V prípade, ak vyplníte formulár cez “chcem podať podnet”, bude Vám vygenerovaný podnet zaslaný na zadaný email.
Podnet je potrebné vytlačiť, vlastnoručne podpísať a zaslať na adresu pobočky úradu podľa miesta poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Chcem podať podnet

Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 28. mája 2022