7-Posudkoví a revízni lekári

Posudkoví a revízni lekári


Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne

Ak sa Váš podnet týka:

  • činnosti posudkového lekára, výšky priznaného invalidného dôchodku, odobratia invalidného dôchodku,
  • preverovania skutočností ohľadom uznania za PN, predčasného ukončenia PN, nedodržiavania režimu PN,
  • výšky nemocenských dávok,
obráťte sa na Ústredie Sociálnu poisťovňu: podatelna@socpoist.sk

Posudkoví lekári Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Ak sa Váš podnet týka kompenzačných príspevkov pre ZŤP obráťte sa na ústredie Úradu práce, soc. vecí a rodiny (web: https://www.upsvr.gov.sk/ )

Revízni lekári

Ak nie ste spokojný s činnosťou revízneho lekára, obráťte sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 27. januára 2022