5-Služby spojené so zdravotnou starostlivosťou

Služby spojené so zdravotnou starostlivosťou

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú (§ 13 zákona č. 576/2004 Z. z.):

  1. poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
  2. poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
  3. spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,
  4. doprava
  5. pobyt sprievodcu osoby v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  6. vypracovanie lekárskeho posudku,
  7. poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

V prípade, ak ste neboli spokojný so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva


Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 7. februára 2022