2-Platby v zdravotníckych zariadeniach

Platby v zdravotníckych zariadeniach

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný na prístupnom a viditeľnom mieste umiestniť cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje. Ak má poskytovateľ zriadené webové sídlo (t. j. web stránku), má povinnosť uverejniť cenník aj na svojom webovom sídle.

V prípade, ak máte výhrady voči platbám u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, obráťte sa, prosím, na príslušný samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte podozrenie, že

  • tržba nebola zaevidovaná v elektronickej registračnej pokladnici alebo e-kasa,
  • klientovi nebol vydaný pokladničný doklad po zaevidovaní tržby,
  • pokladničný doklad nespĺňal zákonné náležitosti,
  • nebola označená služba alebo tovar na pokladničnom doklade,
obráťte sa, prosím, na Finančnú správu SR.


Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 27. januára 2022