Pobočka Martin

MUDr. Andrea Žáková, MPH
riaditeľka

Kuzmányho 27/B
P.O.BOX 137
036 01 Martin

telefón: +421 43 2852 611
fax: +421 43 2852 600
e-mail: mt-udzs@udzs-sk.sk
Dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou: +421 43 2852 611
Kódy zdravotníckych pracovníkov a 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: +421 43 2852 620
Ekonomika, správa majetku, služby: +421 43 2852 613
Právne služby: +421 43 2852 612

Informácie pobočky:

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020